Enquête over communicatie binnen de PgH en uw wijkgemeente.

De Protestantse gemeente en haar leden communiceren graag en veel met elkaar. Zo blijven we op de hoogte van wat er speelt in de gemeente, in de eigen wijkgemeente én in andere wijkgemeenten. Wijkgemeenten hebben een nieuwsbrief, sociale media of een website. De Protestantse gemeente heeft een eigen website en Kerkbrink. Op vele manieren kunt u op de hoogte blijven van wat er reilt en zeilt. En er zijn evenzovele wegen waarop u bijvoorbeeld uw activiteit onder de aandacht van de leden kunt brengen.

De vraag is alleen: hoe wilt u informatie ontvangen en waarover wilt u lezen? Dat wil de werkgroep Communicatie graag van u weten.
doe mee en laat van u horen, zo kunnen we de communicatie nog beter afstemmen op de wensen van de leden.

Alvast hartelijk dank namens de werkgroep Communicatie.

Question Title

* 1. Bij welke wijkgemeente voelt u zich het meest betrokken?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. Hoe vaak bezoekt u een kerkdienst?

Question Title

* 4. Bezoekt u ook andere activiteiten van uw wijkgemeente?

Question Title

* 5. Welke middelen kent / gebruikt u?

  ja, ken ik en gebruik ik intensief ja, ken ik en gebruik ik vluchtig maar regelmatig ja, ken ik en gebruik ik incidenteel ja, ken ik maar gebruik ik niet nee, ken ik niet
Kerkbrink
Website Protestantse gemeente Hilversum
Website eigen wijkgemeente
Digitale nieuwsbrief eigen wijkgemeente
Papieren nieuwsbrief eigen wijkgemeente (wekelijks/maandelijks)
Wijkbrief (4 tot 6 keer per jaar)
App
Sociale media (Facebook / Twitter / Instagram / enz.)

Question Title

* 6. Hoe wenst u informatie te ontvangen?

  Kerkbrink website nieuwsbrief wijkbrief App sociale media afkondigingen in de dienst prikbord in de kerk e-mail geen behoefte
kerkdiensten van de eigen wijkgemeente
kerkdiensten van een andere wijkgemeente
activiteiten van de eigen wijkgemeente
activiteiten van een andere wijkgemeente
actualiteiten binnen de Protestantse gemeente Hilversum
actualiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland
actualiteiten van andere Hilversumse kerkgenootschappen
collecte-doelen
interviews
achtergrondverhalen
geboorte- / trouw- / overlijdensberichten
activiteiten voor kinderen

Question Title

* 7. Indien van toepassing, waarom gebruikt u deze informatie-middelen niet?

Question Title

* 8. Wilt u nog ergens anders over geïnformeerd worden of op een andere manier?

Question Title

* 9. Ruimte voor opmerkingen

Question Title

* 10. Vul hier (vrijwillig) uw gegevens in.

T