VO-content is méér dan lesmateriaal. Op bijeenkomsten voorzien we je van actuele informatie over relevante onderwerpen. Maar welke onderwerpen zijn voor jou relevant? En hoe wil je het gepresenteerd krijgen? Geef het aan met jouw antwoorden op zes vragen (anoniem, dat spreekt voor zich) en we gaan jou en je collega's nog beter ondersteunen. Zo zijn we echt een initiatief ván en vóór scholen.

Question Title

* 1. Hoe belangrijk zijn de volgende onderwerpen voor jou op een schaal van 1 (= zeer onbelangrijk) tot en met 5 (= zeer belangrijk):

  1 (=zeer onbelangrijk) 2 3 (=neutraal) 4 5 (=zeer belangrijk)
Burgerschap
Digitaal leermateriaal
Formatief evalueren/toetsen
Leerdoeldenken
Onderwijs op maat
Open digitaal leermateriaal
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het aanbod van VO-content
Scholing mbt materiaal van VO-content

Question Title

* 2. Welke thema's of onderwerpen spreken jou aan, maar stonden niet in de lijst bij de vorige vraag?

Question Title

* 3. De thema's/onderwerpen kunnen op verschillende soorten bijeenkomsten aan bod komen.
  • Inspiratiesessies over actuele thema's
  • Opfrismiddagen over het (gebruik van het) materiaal van VO-content
  • Studiedagen waarop VO-content één of meer workshops verzorgt
  • Masterkl@ssen waarbij je een kijkje krijgt in de keuken van een andere school
  • Rondetafelgesprekken waarbij uitwisseling van ervaringen en leren van elkaar centraal staan
  • 1-op-1 gesprekken met een relatiemanager van VO-content over het materiaal en de ondersteuning van VO-content.
Welke van deze soort bijeenkomsten spreken jou aan (meerdere opties mogelijk):

Question Title

* 4. Welke locatie(s) zou je overwegen voor het bijwonen van een bijeenkomst?

Question Title

* 5. Hoe lang ben je bereid om eventueel te reizen naar een (school)locatie in de buurt?

Question Title

* 6. Welke dag(en) en dagdelen hebben jouw voorkeur voor het bijwonen van bijeenkomsten?

  ochtend (tot 12.00 uur) voormiddag (tot 15.00 uur) namiddag (vanaf 15.00 uur) avond (vanaf 18.00 uur)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

T