Welkom bij de Horsecooper AVG kennistest

Beste,
 
Fijn dat u deelneemt aan deze enquête . Met deze enquête komt u er achter hoe goed u bent voorbereid op de wijzigingen in de Europese privacy wetgeving (AVG). De deelname aan deze enquête is anoniem. U kunt aan het einde van deze enquête gegevens achterlaten voor een volledige toelichting op de antwoorden.
 
Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven en organisaties kunnen aantonen dat zij documenteren en hiermee voldoen aan de AVG. In de praktijk zien wij dat men nog niet goed is voorbereid.
 
Met deze enquête krijgt u inzicht met betrekking tot uw persoonlijke kennis van de AVG wetgeving. Vraag 01 tot en met 15 zijn kennisvragen en vraag 15 tot en met 22 zijn vragen ten behoeve van de implementatie van de AVG binnen uw organisatie.
 
Hieronder staan de enquête vragen

Question Title

* 1. De AVG is de strengste privacywetgeving ter wereld.

Question Title

* 2. Een organisatie valt alleen onder de AVG als persoonsgegevens van consumenten verwerkt worden.

Question Title

* 3. Alleen met toestemming van de natuurlijke persoon mogen persoonsgegevens worden verwerkt

Question Title

* 4. ajansen@horsecooper.nl is een persoongegeven

Question Title

* 5. Bedrijven en organisaties met minder dan 250 medewerkers heeft het bijhouden van een verwerkingsregister in de onderneming geen zin

Question Title

* 6. Met alle samenwerkende partijen waarmee u persoonsgegevens uitwisselt moet een verwerkingsovereenkomst worden gesloten.

Question Title

* 7. Als een potentiële klant een aanvraag doet voor een offerte, mag u deze persoon ook inschrijven om de maandelijkse nieuwsbrief te e-mailen.

Question Title

* 8. Een zakelijke laptop waar een klantenlijst is opgeslagen wordt gestolen moet dit altijd worden gemeld als datalek.

Question Title

* 9. Wanneer een natuurlijke persoon (bijvoorbeeld een werknemer of een klant) een mail stuurt met het verzoek om al zijn persoonsgegevens te verwijderen, moet hier altijd aan worden voldaan.

Question Title

* 10. Alleen al het opslaan van persoonsgegevens betekent dat de organisatie persoonsgegevens aan het verwerken is.

Question Title

* 11. De AVG is niet van toepassing als de beveiliging van de persoonsgegevens goed op orde is.

Question Title

* 12. Wanneer de AVG is geïmplementeerd voldoet de organisatie aan de AVG en is de organisatie klaar.

Question Title

* 13. Er is sprake van een datalek indien persoonsgegevens door ransomware niet meer toegankelijk zijn.

Question Title

* 14. Alleen overheidsinstanties en internationale bedrijven dienen een functionaris gegevensbescherming in te stellen

Question Title

* 15. Alleen grote organisaties zijn verplicht om aan te tonen dat zij aan de AVG voldoen per 25 mei 2018

Hieronder volgen vragen over de implementatie van de AVG in uw organisatie.

Question Title

* 16. Heeft u een data-inventarisatie uitgevoerd binnen uw organisatie, zodat u weet welke persoonsgegevens in- door en uit uw organisatie stromen en of u daar de juiste grondslagen voor heeft?

Question Title

* 17. Heeft u een privacy statement op uw organisatie website geplaatst waarbij u de inhoud heeft afgestemd op uw data-inventarisatie?

Question Title

* 18. Heeft u een intern privacy beleid opgesteld om hiermee transparant te zijn over de wijze waarop uw organisatie omgaat met de privacy en persoonsgegevens van het personeel?

Question Title

* 19. Heeft u instructiereglementen laten opstellen en uitgevaardigd aan uw personeel over hoe om te gaan met de veiligheid rondom persoonsgegevens van anderen op hun werkplek (zoals een clean desk policy), maar ook op de computer en social media?

Question Title

* 20. Heeft u alle verwerkers van persoonsgegevens geïdentificeerd en met hun verwerkersovereenkomsten gesloten?

Question Title

* 21. Heeft u al een datalek protocol opgesteld om te kunnen voldoen aan de meldplicht voor datalekken?

Question Title

* 22. Zijn er door uw organisatie voor uw personeel reeds privacy awareness trainingen georganiseerd?

Antwoorden AVG Kennistest. op de volgende pagina volgt uw score.


toelichting:
  • Is uw score niet hoger dan 55% dan is u kennis met betrekking tot de AVG wetgeving onvoldoende en hierdoor niet voorbereid op de AVG.
  • Is uw score tussen de 55 t/m 85% dan bent u met het ontwikkelen van AVG kennis in de goede richting maar er is ruimte voor verbetering.
  • Is uw score hoger dan 85% dan beschikt u in voldoende mate over kennis van de AVG. Let wel dit betekent nog niet automatisch dat u voldoende voorbereid bent op de AVG.
Benieuwd naar een toelichting op de antwoorden? Laat dan hieronder uw e-mailadres achter zodat wij de antwoorden kunnen versturen.

Question Title

* 23. E-mail adres

T