Doel van deze bevraging/
La raison d’être de ce questionnaire

(NL) Geachte Collega,

Met deze korte bevraging wensen we zicht te krijgen op de vragen waar jullie vandaag als dermatoloog en lid van onze vereniging mee zitten. Wetenschappelijk, medisch, praktisch...
Formuleer in de loop van deze bevraging in de ruimte daarvoor voorzien in vrije bewoording wat u zich afvraagt  !

Het is onze bedoeling om te komen tot een rubriek Frequently Asked Questions op onze website, met daarbij ook een antwoord. Richtlijnen geven is in deze tijden een uitdaging, maar als we niet weten met welke problematiek jullie geconfronteerd worden, kunnen we ook geen antwoorden zoeken.

Het duurt maar 2 minuten !

Van harte dank

(FR)
Cher collègue,

Ce bref questionnaire doit nous servir à mieux comprendre les questions qui vous préoccupent aujourd’hui, en tant que dermatologue et membre de notre association. Il s’agit de vos questionnements dans les domaines scientifique, médical, pratique etc.

N’hésitez pas à formuler librement vos préoccupations dans l’espace prévu à cet effet dans le questionnaire.

Nous voudrions ainsi élaborer une rubrique Foire Aux Questions (Frequently Asked Questions) sur notre site Web avec, bien entendu, aussi des réponses. Donner des directives en ces temps difficiles constitue un véritable défi, mais si, de plus, nous ne savons pas à quelles problématiques vous êtes confronté, il ne nous est pas possible de chercher des réponses.

Ce questionnaire ne vous prendra que deux minutes !

Un tout grand merci.

Question Title

* 1. Mijn praktijk ligt in de volgende provincie (of stad)/Mon cabinet est situé dans la province (ou ville) suivante:

Question Title

* 2. Mijn leeftijd/ 
mon âge

Question Title

* 3. Ik werk in een/ Je travaille dans un

Question Title

* 4. Hoe eenvoudig of moeilijk was het om uw organisatie te wijzigen conform de Corona maatregelen ? Était-il facile ou difficile d’adapter votre organisation aux mesures prises contre le coronavirus ?

Question Title

* 5. Mijn praktijk is naar aanleiding van de Corona crisis/ Suite à la crise du coronavirus, mon cabinet médical

Question Title

* 6. Beschrijf hieronder vragen rond COVID-19 (medisch, wetenschappelijk, praktisch...) waar u als dermatoloog nog mee zit/ Décrivez ci-dessous les questions concernant le COVID-19 (sur le plan médical, scientifique, pratique…) qui vous préoccupent encore, en tant que dermatologue :

Dank u voor uw medewerking !
Resultaten/antwoorden zullen op anonieme wijze weergegeven worden op www.belgiandermatology.be onder de vorm van de rubriek FAQs.

Jo Lambert, voorzitter KBVDV in naam van het bestuur

Merci de votre collaboration !

Les résultats/réponses seront restitué(e)s de manière anonyme sur www.belgiandermatology.be, dans la rubrique FAQ.

Jo Lambert, présidente de la SRBDV, au nom du conseil d’administration
0 van 6 beantwoord
 

T