Welkom

Beste inwoner van Oostburg,
 
Dank u wel dat u de tijd neemt voor het invullen van deze vragenlijst. In deze vragenlijst vragen wij u naar uw ervaringen met uw leefomgeving en de inspanningen van uw gemeente op uiteenlopende terreinen. De resultaten van dit onderzoek worden bekendgemaakt tijdens het bezoek van het college van Burgemeester en Wethouders aan Oostburg op maandag 11 februari om 20.00 uur in de Rabo-zaal in het Ledeltheater. U bent van harte welkom!

Klik op volgende om verder te gaan naar de vragenlijst.

T