Geachte ouders/verzorgers,

Voor u ligt een vragenlijst over de samenwerking tussen ouders en school. We willen u vragen deze lijst zorgvuldig te lezen en in te vullen. Deze vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek dat door CPS Onderwijsontwikkeling en advies uitgevoerd wordt op de Oranjeschool.

Om een goed beeld te krijgen van ouderbetrokkenheid op de Oranjeschool wordt u gevraagd om bij elke vraag een keuze te maken. Daarom is het niet mogelijk om een vraag over te slaan of 'niet van toepassing' in te vullen. We willen u vragen om de vragenlijst in te vullen vanuit uw eigen ervaringen. Per onderdeel worden hier voorbeelden van gegeven. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten.

Het onderzoek is een belevingsonderzoek. Het kan voorkomen dat u ook bij stellingen die niet direct betrekking op u hebben een waardering in moet vullen. U kunt dan aangeven hoe u het beleeft of inschat.

De ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en komen alleen in handen van de onderzoekers. Met dit onderzoek willen we kijken wat we in de samenwerking tussen de school en ouders goed doen en wat we kunnen verbeteren.

Mocht u nog verdere vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,

Janneke Demoet
Directeur PCBS Oranjeschool
Page1 / 13
 

T