Question Title

* 1. Gaat mee op het kamp

Question Title

* 2. Heeft een dieet
Als je dieet hebt aangekruist, nemen wij contact op met je ouders om dit goed door te spreken.

Question Title

* 3. Heeft medicatie?
Als je  medicatie hebt aangekruist, nemen wij contact op met je ouders om dit goed door te spreken.

Question Title

* 4. Tijdens het weekend worden foto’s genomen die op de website van Scyllias (beschermd door inlognaam en wachtwoord) geplaatst zouden kunnen worden.

Question Title

* 5. Verder hebben wij nodig: ziekte kosten verzekeringsgegevens.
(verzekeraar + nummer) :

Question Title

* 6. Naam uw kind en uw telefoon nummer waar wij u tijdens het kamp kunen bereiken

T