Educatietool permacultuur
De ontwerpprincipes van permacultuur geven handvatten op het gebied van klimaat, micro-klimaat, water, bodem, energie, biodiversiteit en kringlopen.
Stichting Groenkracht wil graag een educatietool permacultuur ontwikkelen. Hierdoor krijgen kinderen, ouders en andere bewoners directe handvatten om samen te werken aan het sluiten van ecologische kringlopen in de directe leefomgeving.
Het lesmateriaal wordt zo veel mogelijk digitaal aangeboden en is geschikt voor zowel voor kinderen als volwassenen.

Deze enquête
Het is van belang dat de educatietool permacultuur zoveel mogelijk aansluit op de (behoeften uit de) praktijk. Uw mening is dus van groot belang! Het doel van de enquête is een behoefte onderzoek onder potentiële gebruikers zoals mensen die groene projecten vertegenwoordigen en/of mensen die (gaan) werken met groepen kinderen, bijvoorbeeld:
- groen schoolplein of schooltuin
- kindertuinen
- permacultuurtuin of CSA (community supported agriculture)
- buurtmoestuin
- natuur- en milieueducatie
- kinderopvang
- onderwijs

Als u uw contactgegevens achterlaat, houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Alvast bedankt!

T