Bent u man of vrouw?

Question Title

* 1. Bent u man of vrouw?

In welke leeftijdscategorie zit u? In welke leeftijdscategorie zit u? 

Question Title

* 2. In welke leeftijdscategorie zit u? In welke leeftijdscategorie zit u? 

Geef van de onderstaande onderwerpen aan hoeveel kennis u heeft.

Question Title

* 3. Geef van de onderstaande onderwerpen aan hoeveel kennis u heeft.

  Heel weinig kennis Weinig kennis Gemiddeld/basis kennis Voldoende kennis Veel kennis
Fiqh (Islamitisch recht)
Aqeedah (geloofsleer)
Etiquette binnen de Islam (normen, waarden, omgangsvormen en gedrag)
Tafsir (uitleg van de Quran)
Tadjweed (correct reciteren van de Quran)
Hadith (overleveringen van de Profeet vzmh)
Seerah (geschiedenis van de Profeet vzmh)
Basis Islam (vijf zuilen, gebed, toegestaan en verboden)
Hoe is uw kennis met betrekking tot de Arabische taal?

Question Title

* 4. Hoe is uw kennis met betrekking tot de Arabische taal?

  Heel weinig kennis Weinig kennis Gemiddeld/basis kennis Voldoende kennis Veel kennis
Spreken
Schrijven
Lezen
Luisteren/begrijpen
Grammatica
Van welk onderwerp zou u meer kennis willen opdoen? Meerdere keuzen mogelijk.

Question Title

* 5. Van welk onderwerp zou u meer kennis willen opdoen? Meerdere keuzen mogelijk.

T