Enquête motiverende factoren bij studenten

Bedankt voor het invullen van de enquête. Deze vragenlijst is anoniem en zal maximaal vijf minuten van uw tijd in beslag nemen. 

Question Title

* 1. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 2. Wat is uw leeftijd?

Question Title

* 3. In welke studierichting valt uw studie?

Question Title

* 4. Wat is uw gemiddelde cijfer in uw huidige studie?

Question Title

* 5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: Ik ben bereid om risico's te nemen.

Question Title

* 6. In hoeverre bent u het eens met deze stelling: Ik werk graag aan dingen waar ik pas in de toekomst baat van zal hebben.

Question Title

* 7. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: Het is belangrijk voor mij om beter te presteren dan anderen.

Question Title

* 8. Hoe belangrijk vindt u het momenteel om er voor anderen te zijn?

Question Title

* 9. Welke van de volgende factoren is het belangrijkst als u kijkt naar uw motivatie voor uw (toekomstige) baan? Uw meest belangrijke factor is een 1, terwijl uw minst belangrijke factor aangegeven wordt met 10 als getal. Je kan elk cijfer maar één keer gebruiken in deze rangschikking.

Question Title

* 10. Studenten die via Surveyswap deze enquête hebben ingevuld, kunnen via deze link hun credits krijgen. Zo niet, kunt op Gereed drukken waardoor uw antwoorden worden opgeslagen. Ontzettend bedankt voor het invullen van deze enquête! Claim your credits for SurveySwap.io - https://surveyswap.io/nl/sr/mtBnJwK391cNJJLv

T