Screen Reader Mode Icon

Deel 1 Demografische gegevens en praktijk

In 2017 werd voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de Kindreflex ontwikkeld. De Kindreflex is een werkinstrument dat hulpverleners stimuleert en ondersteunt om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om over de kinderen en hun bezorgdheden te praten en waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als opvoeder. Daarenboven helpt de Kindreflex hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en waar nodig de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, wil graag de Kindreflex verder uitrollen in de GGZ voor volwassenen, maar ook verbreden naar de diensten spoedgevallen van de algemene ziekenhuizen en de CAW's. Minister Demir maakte eerder al bijkomende middelen vrij voor Vlaamse Justitiehuizen.

Om de Kindreflex aan te passen en uit te rollen binnen de diensten spoedgevallen van de algemene ziekenhuizen, willen we in de eerste plaats zicht krijgen op de huidige praktijk. In de tweede plaats willen we de noden en drempels die de zorgverleners ervaren in kaart brengen. Daarom zouden we u willen vragen om volgende vragenlijst in te vullen.

Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts enkele minuten en is volledig anoniem. De resultaten zullen anoniem op groepsniveau geanalyseerd worden voor intern gebruik en verdere rapportage.


Hartelijk dank!

Question Title

* 1. Ik ben

Question Title

* 2. Ik werk als

Question Title

* 3. Ik behoor tot de leeftijdscategorie (uitgedrukt in jaren)

Question Title

* 4. Het aantal jaren dat ik op een spoedgevallendienst werk is:

Question Title

* 5. Aandacht voor de ouderfunctie van patiënten wordt gestimuleerd binnen mijn dienst.

Question Title

* 6. Als ik terugdenk aan de voorbije 3 maanden:

  Dagelijks Wekelijks Maandelijks Zelden of nooit
Hoe vaak heb ik dan naar de minderjarige kinderen van mijn patiënt gevraagd?
Hoe vaak heb ik dan naar de veiligheid van de minderjarige kinderen van mijn patiënt gevraagd (emotionele, fysieke en seksuele veiligheid)
Hoe vaak heb ik me dan zorgen gemaakt over de (emotionele, fysieke of seksuele) veiligheid van de minderjarige kinderen van mijn patiënt.  

Question Title

* 7. Bij welke aangemelde problematieken van patiënten maak ik me zorgen om de kinderen? (vul in hieronder)

Question Title

* 8. Als er een gezinssituatie is waarbij ik me zorgen maak over de opvoeding of de veiligheid van kinderen:

  Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Helemaal wel
Dan weet ik wat ik moet doen.
Dan geeft mijn dienst mij voldoende instructies en/of richtlijnen.
Dan voel ik mij competent om te handelen (inschatting maken, gesprek aangaan, collegiaal aftoetsen, doorverwijzen,...).

Question Title

* 9. Als er een gezinssituatie is waarbij ik me zorgen maak over de opvoeding of de veiligheid van de kinderen op basis van de aangemelde problematiek van de patiënt, onderneem ik volgende acties (meerdere opties mogelijk)

0 van 15 beantwoord
 

T