Welkom bij de peiling naar uw mening mbt een groot AZC op de Kleiberg

Beste buurtbewoner/sporter/recreant uit Orden,

U heeft een vragenlijst voor u, met de bedoeling meer inzicht te krijgen hoe u en uw medebewoners denken over het mogelijk plaatsen van een Asiel Zoekers Centrum (AZC) op het terrein van de voormalige Politie Academie aan de Kleiberg.

Het AZC moet ruimte bieden voor 600 - 800 asielzoekers.  
Het college van B&W neemt hierover eind april 2015 een beslissing.

De belangrijkste criteria voor de Gemeente zijn schaalgrootte, sociale samenhang en sociale veiligheid.
Naast deze drie criteria, proberen wij een totaal beeld te krijgen van uw mening omtrent een AZC op de Kleiberg.

Het invullen van de vragenlijst is geheel vrijwillig maar zeer welkom.
Uw ingevulde vragenlijst behandelen wij zeer vertrouwelijk.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen wij aan het College van B&W en alle Politieke Partijen aanbieden, zodat bij de besluitvorming rekening kan worden gehouden met de belangen van de wijkbewoners en gebruikers van het Orderbos.

Mocht u vragen hebben over de vragenlijst dan kunt u via de mail contact met ons opnemen.
Ons mailadres is: destemvanorden@hotmail.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


De Stem van Orden

T