De traditionele gespreks- en beoordelingscyclus staat bij veel organisaties ter discussie. Maar wat werkt wel? Wat is een goed alternatief om met elkaar in dialoog te blijven en ook aandacht te houden voor prestaties en ontwikkeling? Veel organisaties zijn op zoek naar een antwoord op deze vraag.

e-Progress nodigt jou via deze vragenlijst uit je ideeën over 'het nieuwe beoordelen' kenbaar te maken. Ook zijn we benieuwd in hoeverre jouw ideeën al binnen jouw organisatie in praktijk worden gebracht. En wat eventueel belemmeringen zijn?

Het nieuwe beoordelen
Een werkwijze met vier kernelementen:
- regie over werk en ontwikkeling bij de medewerker en het team
- continue dialoog tussen medewerkers en leidinggevende(n)
- veelvuldig gebruik van feedback
- de ontwikkeling van medewerkers staat centraal


Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 4 minuten. We stellen jouw bijdrage zeer op prijs. Uiteraard is de beantwoording anoniem.

De onderzoeksresultaten worden in september 2020 via een aantal kanalen teruggekoppeld.

Hartelijk dank voor je deelname!

T