Enquête toekomst Oranjeweek

De rust is al weer een tijdje teruggekeerd in Berkum. De Oranjeweek ligt alweer een aantal weken achter ons. We kijken terug op een gezellige en regenachtige Oranjeweek. Een aantal geplande evenementen zijn niet doorgegaan vanwege de harde wind en regen. Weer andere evenementen werden minder bezocht dan verwacht. We hebben als organisatie ons best gedaan om een mooi programma voor de Oranjeweek 2017 samen te stellen. In de praktijk blijkt dat het lastig is om de juiste snaar te raken in de wijk Berkum. We willen de inwoners van Berkum vragen om de organisatie te helpen bij het samenstellen van het programma en verbeteren van de Oranjeweek 2018. We vinden het belangrijk om te weten wat uw mening is over de Oranjeweek.

Heeft u een evenement tijdens de Oranjeweek bezocht?

Question Title

* 1. Heeft u een evenement tijdens de Oranjeweek bezocht?

Zo ja, welk evenement, zo nee waarom niet?

Question Title

* 2. Zo ja, welk evenement, zo nee waarom niet?

Sinds twee jaar organiseren we de Oranjeweek in een feesttent. We hebben hebben hiertoe besloten omdat een feesttent een andere sfeer brengt dan de Weijenbelt en we alle evenementen rond de tent kunnen organiseren. Wat vindt van de Oranjeweek in de feesttent? Wat is voor u van toepassing?

Question Title

* 3. Sinds twee jaar organiseren we de Oranjeweek in een feesttent. We hebben hebben hiertoe besloten omdat een feesttent een andere sfeer brengt dan de Weijenbelt en we alle evenementen rond de tent kunnen organiseren. Wat vindt van de Oranjeweek in de feesttent? Wat is voor u van toepassing?

Uw Toelichting:

Question Title

* 4. Uw Toelichting:

Wat vond u van het programma van de Oranjeweek 2017?

Question Title

* 5. Wat vond u van het programma van de Oranjeweek 2017?

Toelichting

Question Title

* 6. Toelichting

Welke evenementen moeten, wat u betreft, absoluut blijven tijdens de Oranjeweek?
Kunt u (van niet gewaardeerd=1, tot zeer gewaardeerd=10) aangeven welke evenementen, in de Oranjeweek thuis horen?

Question Title

* 7. Welke evenementen moeten, wat u betreft, absoluut blijven tijdens de Oranjeweek?
Kunt u (van niet gewaardeerd=1, tot zeer gewaardeerd=10) aangeven welke evenementen, in de Oranjeweek thuis horen?

  1= niet gewaardeerd 2 3 4 5 6 7 8 9 10. zeer gewaardeerd
Unive Jeugdloop
Salverdaloop
Kinder rommelmarkt
Kofferbak verkoop
Braderie met de ondernemers van Berkum
Cabaret avond met cabaretiers
Toneel voorstelling
Buurt barbecue
Jeugd disco
Kinderspelen op zaterdagmorgen
Survivel en Fun op zaterdag middag
Motor toertocht
Vuurwerk spektakel
Feestavond op zaterdag
Wijkmarkt op zondag
Kerkdienst
Welke van het bovenstaande evenement(en) hoeven we volgend jaar niet meer te organiseren?

Question Title

* 8. Welke van het bovenstaande evenement(en) hoeven we volgend jaar niet meer te organiseren?

Wat ontbreekt er volgens u tijdens de Oranjeweek? Welk evenement/onderdeel zouden we toe moeten voegen aan de Oranjeweek 2018?

Question Title

* 9. Wat ontbreekt er volgens u tijdens de Oranjeweek? Welk evenement/onderdeel zouden we toe moeten voegen aan de Oranjeweek 2018?

Welke tip of tops heeft u voor de organisatie van de Oranjeweek? Wat zorgt ervoor dat u volgend jaar wel komt? Wat kan de organisatie van de Oranjeweek verbeteren?

Question Title

* 10. Welke tip of tops heeft u voor de organisatie van de Oranjeweek? Wat zorgt ervoor dat u volgend jaar wel komt? Wat kan de organisatie van de Oranjeweek verbeteren?

T