Test jouw kennis over historische opstanden voor de Maand van de Geschiedenis

Question Title

1. De opstand van het volk van de Bataven tegen Romeinse legioenen in Neder-Germanië (69-70) gold als inspiratiebron voor latere revolutionairen. Wie noemden zich eveneens Bataven?

Question Title

2. Het Plakkaat van Verlatinghe (1581) geldt ook wel als de soevereiniteitsverklaring van de Nederlanden. Van wie verklaarden zij zich onafhankelijk?

Question Title

3. Een van de grootste opstanden op de Nederlandse Antillen werd geleid door Tula in 1795, op Curaçao. Wie voerde Tula aan?

Question Title

4. Wat bracht het revolutiejaar 1848 in Nederland teweeg?

Question Title

5. Voorvechtsters van de eerste feministische golf streden voor meer gelijke rechten voor vrouwen. Wanneer verkregen Nederlandse vrouwen actief kiesrecht?

Question Title

6. Een vorm van verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog waren stakingen. Waarom werd er gestaakt tijdens de Februaristaking van 1941?

Question Title

7. In de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) kwamen de Indonesiërs in opstand tegen hun Nederlandse kolonisator, met succes. Na de soevereiniteitsoverdracht zaten de Molukkers in Indonesië in een lastige situatie. Waarom?

Question Title

8. Provo was tijdens de roerige jaren zestig een beweging die zich vooral op Nederlandse jongeren richtte. Wat was hun voornaamste doel?

T