Museum Collectie Brands

Beste bezoeker,

Graag vragen wij 5-10 minuten van uw tijd om deze enquête in te vullen, zodat wij meer inzicht kunnen verkrijgen in u als bezoeker en hoe wij ons als museum kunnen blijven verbeteren. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Medewerkers Museum Collectie Brands

Question Title

* Waar bent u woonachtig?

Question Title

* Wat is uw leeftijd?

Question Title

* Was u voorafgaand aan uw bezoek bekend met Museum Collectie Brands?

Question Title

* Zo ja; hoe bent u bekend geworden met Museum Collectie Brands? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Nee; ga dan verder naar vraag 5.

Question Title

* Waarom heeft u er voor gekozen een bezoek te brengen aan Museum Collectie Brands?  (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

*  Wat is uw indruk van het museum op een schaal van 1 tot 5?
(1 = slecht; 2 = matig; 3 = neutraal; 4 = goed; 5 = uitstekend)

  1. Slecht 2. Matig 3. Neutraal 4. Goed 5. Uitstekend 6. n.v.t.
 Kwaliteit van de collectie (interessant, divers, historisch belang)
 Presentatie van de collectie (uitstalling, belichting, zichtbaarheid)
Informatievoorziening (informatiebordjes en filmpjes)
Informatievoorziening gidsen (indien gids aanwezig)
Gastvrijheid (ontvangst, benaderbaarheid)
Museumcafé (aanbod, hygiëne, service)
Toegankelijkheid(looppaden, drempels, zitplekken)
Voorzieningen (leestafel, parkeren, toiletten, Wi-Fi)
Algemene indruk

Question Title

* Zou u een bezoek aan Museum Collectie Brands aanbevelen aan anderen?

Question Title

* Zou u via de digitale nieuwsbrief op de hoogte willen blijven van Museum Collectie Brands of in de toekomst uw medewerking willen verlenen aan andere enquêtes?

Question Title

* Bedankt voor uw tijd en deelname aan deze enquête. Is er nog iets wat u aan ons kwijt wilt (opmerkingen, tips of verbeterpunten)?

T