Wij maken Liedekerke
Wij willen u graag horen

Bij sp.a Liedekerke vinden we het belangrijk om aandachtig te luisteren naar uw verzuchtingen, bezorgdheden, prioriteiten en opmerkingen over de toekomst van onze gemeente. Daarom komen we nu al voor de vierde keer bij alle inwoners langs met onze volksbevraging.

Net als bij de edities van 2000, 2006 en 2012 engageren we ons ertoe om de resultaten van deze enquête als uitgangspunt te nemen voor het programma waarmee we op 14 oktober 2018 naar de kiezer trekken. Op die manier hopen wij u als burger nauwer te betrekken bij de besluitvorming in Liedekerke.

De enquête peilt in eerste instantie naar de leefbaarheid in Liedekerke, vervolgens kan u aangeven hoe belangrijk u de beleidsrealisaties van de afgelopen jaren vindt en aangeven welke beleidsaspecten in de toekomst prioritair aangepakt moeten worden. Het invullen van de bevraging neemt een twintigtal minuten in beslag. Wij vragen u om dit bij voorkeur online te doen op www.s-p-a.be/WijMakenLiedekerke maar u kan de gedrukte versie ook bij ons deponeren of laten ophalen.

Ook al was het bestuur tijdens de huidige legislatuur gebonden door strikte budgettaire beperkingen, toch werden projecten gerealiseerd waar we als gemeente best fier op mogen zijn, zoals:
 • De volledige vernieuwing van de stationsomgeving verliep misschien niet zo snel als we zelf zouden willen, maar het resultaat mag er zijn: een modern station met nieuwe perrons, liften voor minder mobiele pendelaars, een ruimer aanbod aan parkings en comfortabele haltes voor wie gebruik maakt van De Lijn. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de zwakke weggebruikers (gescheiden verkeer voor auto’s en fietsers/voetgangers), de opwaardering van de natuuromgeving en infrastructuur die het hoofd kan bieden aan toekomstige wateroverlast.
 • Er werd verder ingezet op het verhogen van de verkeersveiligheid door de algemene invoering van de zone 30 in verblijfsgebied en zone 50 op de verbindingswegen en de N207. Daarnaast werd het Octopus-project gelanceerd: voortaan geven felgekleurde octopussen op de weg aan wanneer men een schoolomgeving nadert.
 • Met de nieuwbouw van het jeugdcentrum BOKAAL en de vernieuwing van de speelpleintjes hebben we hard ingezet op de noden van onze jongste inwoners.
 • Verschillende straten, fietspaden en meer dan 20 kilometer voetpad werden volledig opnieuw aangelegd.
 • Met samenwerkingsprojecten als “Liedekerke Net” of “Samen Inburgeren” en het aanbieden van taallessen zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen in onze gemeente, ook sociaal kwetsbare en nieuwe inwoners.
 • Er kwamen nieuwe sociale huurappartementen en koopwoningen in de wijk Monnikenveld en in de Opperstraat.
 • We stimuleren het bruisende gemeenschaps- en culturele leven in Liedekerke door nieuwe initiatieven als LikArt op poten te zetten en succesvolle initiatieven als Tinga Tinga of Vlaanderen Feest verder te ondersteunen.
 • Van leesbevordering voor de allerkleinsten en de “jeugdbib” tot stille blokruimtes voor studenten en een rustige plek voor senioren om de krant te lezen: onze bibliotheek zet volop in op alle Liedekerkenaren.
 • We pakken de toenemende parkeerdruk aan door nieuwe buurtparkings op te richten en engageren ons ertoe dat parkeren aan het station gratis blijft voor Liedekerkenaren.
 • De gemeente komt financieel tussen bij de aanschaf van een jaarabonnement van De Lijn.
 • Via het Burgemeestersconvenant engageren we ons ertoe om de CO2-uitstoot met 20% terug te dringen tegen 2020.
 • Om de dienstverlening vlotter te laten verlopen, werden de 17 gemeentediensten gereduceerd naar vier clusters: Infrastructuur, Sociaal Huis, Huis van de Vrije Tijd en Politiehuis. Daarnaast werd ingezet op een betere communicatie met de burger.
 • enzovoort
Wij danken u alvast om even tijd vrij te maken en uw mening, ideeën en verzuchtingen met ons te delen.

T