Question Title

* 1. Zijn er paarden op de zorgboerderij?

Question Title

* 2. Zo ja, worden de paarden ook ingezet voor apart betaalde activiteiten?

Question Title

* 3. Zo ja, welke activiteiten?

Question Title

* 4. Wat is de beoogde therapeutische waarde?

Question Title

* 5. Wilt u verder nog iets toelichten?

T