Voorinschrijving artikelen + inschrijven studiemiddag

Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt publiceren regelmatig artikelen over de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. In dit najaar verschijnen er drie nieuwe. Via dit formulier kun je je inschrijven voor de attenderingsservice en voor de studiemiddag op 31 januari 2018 waarin ze worden toegelicht.
Doelgroep: Professionals in het Primair onderwijs.

Heb je de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs gevolgd dan komen de artikelen vanzelf in de gedeelde uitwisselmap in Dropbox. Overweeg je dit jaar de masterclass te gaan volgen, dan hoef je de studiemiddag niet bij te wonen. De inhoud van de artikelen komt in onze training terug. 

Inhoud van de artikelen (de titels zijn de werktitels en kunnen nog veranderen):

September: Vier indicatoren voor passend onderwijs
Wijnand Gijzen breekt een lans voor leerkrachten die dagelijks invulling moeten geven aan passend onderwijs door passend onderwijs te vertalen in vier concrete indicatoren.

Oktober: Vijf richtlijnen voor gepersonaliseerd leren
Menno van Hasselt biedt basisscholen die gepersonaliseerd leren als uitgangspunt hanteren vijf richtlijnen om te komen tot een doordachte schoolaanpak.

November: Opbrengstgericht werken aan gedrag
Wijnand Gijzen (en anderen) beschrijft een werkwijze om opbrengstgericht te werken op de niet-cognitieve domeinen (leren leren en sociaal gedrag).

Gegevens

Question Title

* 1. Gegevens

Mail mij de volgende artikelen.

Question Title

* 2. Mail mij de volgende artikelen.

Op woensdag 31 januari 2018 organiseren we een kenniscaroussel waarin je de inhoud van deze drie artikelen (nogmaals) via de auteurs tot je kunt nemen. Je kunt hier aangeven of je je wilt opgeven voor deze middag. We starten om 13.30 uur (omgeving Rotterdam). De kosten bedragen € 75,- vrij van btw. Maximaal aantal personen is 100.

Question Title

* 3. Op woensdag 31 januari 2018 organiseren we een kenniscaroussel waarin je de inhoud van deze drie artikelen (nogmaals) via de auteurs tot je kunt nemen. Je kunt hier aangeven of je je wilt opgeven voor deze middag. We starten om 13.30 uur (omgeving Rotterdam). De kosten bedragen € 75,- vrij van btw. Maximaal aantal personen is 100.

T