Sectorale CAO horeca

Met het oog op de komende sectorale onderhandelingen, lanceren we een grootschalige enquête bij de werknemers van de sector. Bedoeling is om te weten wat jullie bekommernissen en behoeften zijn. Op basis van die informatie zullen we onze eisenbundel opstellen. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

PS: Voor alle vragen is een antwoord vereist.

Question Title

* 1. Lonen - premies:
Wat wil je liefst krijgen? (rangschik in volgorde van belangrijkheid)

Question Title

* 2. Eindejaarspremie
Voor mij is het belangrijk dat:

Question Title

* 3. Arbeidsorganisatie
Voor mij is het belangrijk dat:

Question Title

* 4. Vorming
Ik heb al vormingen gevolgd aangeboden door de sector:

Question Title

* 5. Vorming
Ik zou graag meer vorming volgen:

Question Title

* 6. Syndicale aanwezigheid in de horecazaak
In sommige horecazaken is er iemand die optreedt als tussenpersoon tussen het personeel en de werkgever (de directie) en die je nuttige informatie kan geven. Dat is de vakbondsafgevaardigde of de contactpersoon.

Question Title

* 7. Arbeidsduur
In vergelijking met het aantal uren voorzien in mijn arbeidscontract:

Question Title

* 8. Overuren
Als ik overuren presteer:

Question Title

* 9. Tussenkomst in de verplaatsingskosten – vergoeding van de werkgever
Voor mijn verplaatsingen maak ik gebruik van

Question Title

* 10. Tussenkomst in de verplaatsingskosten – vergoeding van de werkgever
De werkgever betaalt mij een vergoeding voor mijn verplaatsingskosten:

Question Title

* 11. Vergoeding voor arbeidskledij
De werkgever stelt mij een werkuniform ter beschikking:

T