1. Welkom bij het client-tevredenheidsonderzoek Memphys-GGZ/Memphys-WMO

Het doel van dit tevredenheidsonderzoek is om erachter te komen wat uw verwachtingen zijn over de dienstverlening van Memphys. Tevens zijn wij geïnteresseerd in de mate waarin u tevreden bent over ons.

In deze vragenlijst wordt u gevraagd om uw mening te geven. In veel gevallen wordt u gevraagd of u vindt dat iets voldoende of goed is (geweest). Als u het hiermee eens bent antwoordt u dan met 'ja'.
Als u het er niet mee eens bent of niet helemaal, antwoordt u dan met 'nee'. Alle vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Uw antwoorden zijn dus niet naar u terug te herleiden.

Vriendelijk vragen wij u om alle vragen te beantwoorden en geen vraag over te slaan. Het invullen van de vragenlijst kost u maximaal 10 minuten.

T