Signaleren, handelen en samenwerken bij (vermoedens van) vrouwelijke genitale verminking

U bent bij het casuïstiekonderzoek over signaleren, handelen en samenwerken bij (vermoedens van)  meisjesbesnijdenis/vrouwelijke genitale verminking.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 45 minuten in beslag. 
 
U hoeft de vragenlijst niet in één keer in te vullen. Dit kan ook in delen.
Let op dat u op hetzelfde apparaat met de vragenlijst verder gaat, als het apparaat waarop u met de vragenlijst bent gestart.

De gegevens worden anoniem verwerkt.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Vina Slev, projectleider en onderzoeker via vslev@ggd.amsterdam.nl.

T