Flankerend beleid bij (on)verwachte klinisch chemische laboratoriumuitslagen - vragenlijst voor patiëntenUw arts heeft gevraagd om bloed te laten prikken of urine in te leveren. In dit bloed of urine kan onderzocht worden of u een ziekte heeft, of hoe goed een behandeling werkt. Dit onderzoek wordt gedaan in een van de ongeveer 100 laboratoria in Nederland. De uitslag van het onderzoek wordt aan uw arts doorgegeven. Wanneer hierbij sterk afwijkende of onverwachte resultaten worden gevonden, meldt het laboratorium dit zo snel mogelijk aan uw arts.

Uw arts beslist welke laboratoriumtesten gedaan moeten worden. De specialist in het laboratorium kan testen toevoegen om sneller tot een diagnose te komen. Bijvoorbeeld wanneer iemand bloedarmoede heeft, kan extra onderzoek laten zien wat de oorzaak van de bloedarmoede is.

We willen u een aantal vragen stellen over het ontvangen van de uitslag van laboratoriumonderzoek en hoe u denkt over het toevoegen van testen door het laboratorium. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 tot 10 minuten.

Dit is een landelijke, anonieme vragenlijst. De uitkomst heeft geen gevolgen voor het onderzoek dat er nu bij u wordt gedaan.

NVKC Werkgroep FLAnkerend BELeid
maart 2017Als u vragen of opmerkingen heeft over de vragenlijst kunt u contact opnemen met Dr. Wilhelmine Verboeket-van de Venne (e-mail: w.vandevenne@zuyderland.nl).


Page1 / 4
 
25% of survey complete.

T