Beste respondent, 

De situatie in de huidige maatschappij heeft invloed op iedereen. Juist nu is het voor Stichting Welzijn Lochem heel belangrijk om er te zijn voor jullie. Stukje bij beetje krijgen we gelukkig ons “normale” leven weer terug. De laatste tijd focust SWL zich meer en meer op de veerkracht van mensen, dat is de manier waarop mensen met uitdagingen en tegenslagen in het leven omgaan.  

Om dit te kunnen onderzoeken is een enquête opgesteld. Deze enquête is mede gebaseerd op de Positieve Gezondheid. Binnen Positieve Gezondheid gaat men uit van 32 deelfactoren, één van die factoren is beweging. Beweging staat naast de Positieve Gezondheid centraal in de enquête. Door de huidige situatie zijn er minder mogelijkheden om te bewegen en SWL zou graag willen weten of dit invloed heeft op de veerkracht.  

Op basis van de resultaten hopen we bij SWL gerichte actie te kunnen ondernemen!  

Wij zoeken voor dit onderzoek deelnemers van 65 jaar tot en met 70 jaar, woonachtig in de gemeente Lochem.  

Het invullen van de enquête duurt ongeveer een kwartier. Onder de respondenten wordt een prijs verloot! Laten we vooropstellen dat je ons erg kan helpen met het verkrijgen van nieuwe inzichten.  

Mocht je hulp nodig hebben bij het invullen van de vragenlijst, kan contact gezocht worden met Emma Borggreve. Zij is bereikbaar via het e-mailadres: e.borggreve@welzijnlochem.nl. Op werkdagen van 09:00-17:00 kan er ook contact opgenomen worden met het telefoonnummer van SWL: 0573-297000.  

Namens Stichting Welzijn Lochem wil ik je alvast hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst. 

T