Question Title

* 1. In welke sector binnen de logistiek/supply chain bent u actief?

Question Title

* 2. Welke zijn de grootste bedreigingen voor de logistieke sector in België?

Question Title

* 3. Bent u tevreden om in de logistieke/supply chain sector te werken? (1 = zeer ontevreden / 10 = enorm tevreden)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tevreden in de logistiek

Question Title

* 4. U bent?

Question Title

* 5. Waar werkt u?

Question Title

* 6. Geef uw mening over de logistieke oplossingen van het transport van morgen (1 = geen succes / 10 = zeer succesvol)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Multimodaal
3D printing
"UBER" transport
Drones

Question Title

* 7. Zijn omgevingsfactoren (vervuiling) een prioriteit voor uw bedrijf? (1 = helemaal niet / 10 = absolute prioriteit)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vervuiling

Question Title

* 8. Denkt u dat de e-commerce giganten (Amazon, Alibaba,...) in de toekomst de grootste transporteurs zullen worden?

Question Title

* 9. Wat zijn de groeiperspectieven binnen uw onderneming?

Question Title

* 10. Wat is het aanwervingsbeleid binnen uw onderneming in de komende 6 maanden?

Question Title

* 11. Ondervindt u moeilijkheden bij het aanwerven van goede logistieke krachten?

Question Title

* 12. Welke zijn de knelpuntberoepen in onze sector? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 13. Wat is volgens u de oorzaak van het tekort aan deze kandidaten?

Question Title

* 14. Kent u de website www.tl-hub.be ?

T