Enquête over werktijden en roostering

Voor veel medewerkers in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg is het rooster en de werktijden erg belangrijk. Steeds vaker worden diensten ingekort van 8-uur naar soms tot wel 3 uurs diensten, of worden diensten opgeknipt over verschillende momenten per dag. Daardoor moeten collega’s vaak méér diensten en dagen werken om aan hetzelfde aantal uren te komen. Dit heeft gevolgen voor de balans werk en privé, voor de kwaliteit van de zorg en voor de werkdruk. Daarom hebben de werkgevers met de vakbonden in de cao VVT afgesproken dat jij en jouw collega’s meer zeggenschap krijgen over de werktijden en het rooster (de ‘Kanteling’). Maar jouw wensen en ideeën kunnen alleen worden meegenomen als jij hierbij betrokken bent. Dat kan door het invullen van deze enquête, en door naar de achterban bijeenkomst met de Ondernemingsraad te gaan.

Question Title

* 3. Als je mocht kiezen, zou jij dan het liefste 8-uurs diensten of anders zo lang mogelijke diensten/ werkdagen werken?

Question Title

* 4. Heb jij op dit moment een roostervrije dag?

Question Title

* 5. Zou jij een roostervrije dag willen?

T