Inleiding

De gemeente Reimerswaal onderzoekt hoe zij het afval de komende jaren het beste kan inzamelen. Nu zitten in het restafval nog veel grondstoffen (denk bijvoorbeeld aan groente-, fruit- en tuinafval, oud papier, kunststof verpakkingsmaterialen en drankenkartons, textiel, glas of elektrische apparaten) die gebruikt kunnen worden om nieuwe producten van te maken. Door een nieuwe manier van inzamelen, willen we stimuleren dat meer afval gescheiden wordt en dus hergebruikt kan worden. In plaats van afval hebben we het dan over waardevolle grondstoffen.

We willen graag weten hoe u denkt over een andere manier van afval inzamelen. Daarom hebben we een enquête opgesteld. Uw mening wordt gebruikt bij de besluitvorming over het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid.

Wij ontvangen graag uw reactie vóór 1 september 2017. Onder de inzenders van deze enquête worden 20 cadeaubonnen van € 20,00 verloot.

In deze enquête worden de volgende begrippen gebruikt:

Restafval = het afval dat niet wordt gescheiden. Dit wordt bij de meeste huishoudens om de week ingezameld in een groene afvalcontainer of in een boven- of ondergrondse verzamelcontainer.

GFT-afval = groente-, fruit- en tuinafval. Dit wordt bij de meeste huishoudens om de week ingezameld in een bruine afvalcontainer.
 
OPK-afval = oud papier en karton. Dit wordt door onder andere kerken en verenigingen ingezameld door middel van huis-aan-huis inzameling en/of verzamelcontainers.

PD-afval = plastic (kunststof) verpakkingsmateriaal en drankenkartons. Dit wordt 1x per 3 weken ingezameld door middel van inzamelzakken.

Afvalscheidingspercentage = dit is een begrip dat iets zegt over hoe goed het afval wordt gescheiden. Een hoog scheidingspercentage betekent dat er beter wordt gescheiden.

Verzamelcontainer = een boven- of ondergrondse container die door meerdere huishoudens gezamenlijk wordt gebruikt.

T