Beste ouders/verzorgers,

Wanneer de leraar van uw kind ziek thuis is, met niet corona-gerelateerde klachten, en uw kind thuisonderwijs volgt kunt u noodopvang aanvragen. Uw kind zit niet in quarantaine en is klachtenvrij.
De noodopvang wordt onder schooltijd geboden en vindt plaats op de locatie waar uw kind normaliter les krijgt.
Een voorwaarde voor het aanvragen van de noodopvang is dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen (zie voor een overzicht van deze beroepen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen).

Question Title

* 1. Naam kind (voor- en achternaam)

Question Title

* 2. Naam ouders (voor- en achternaam)

Question Title

* 3. Uw telefoonnummer

Question Title

* 4. Uw mailadres

Question Title

* 5. Cruciaal beroep ouder 1

Question Title

* 6. Cruciaal beroep ouder 2

Question Title

* 7. Op welke locatie zit uw zoon/dochter?

Question Title

* 8. In welke groep zit uw kind? Cijfer en letter vermelden, bijvoorbeeld: 4A.

Question Title

* 9. Op welke dag(en) wilt u uw kind aanmelden voor noodopvang?

U ontvangt geen bevestiging van uw aanvraag. 

Mocht uw kind na aanmelding toch geen gebruik maken van de opvang, wilt u dit dan tijdig kenbaar maken. Gelieve voor 08.00 's ochtends per mail (info@rkstr.nl) of telefonisch (030 666 80 52).

T