Beste ouders/verzorgers,

De noodopvang wordt gedurende de lockdown verzorgd op locatie de Tuinlanden. Ook als uw kind onderwijs ontvangt op locatie Boomgaarden of Balkon, wordt uw kind opgevangen op de locatie Tuinlanden. Het adres is: Kweektuinlaan 11.

We willen u vragen via onderstaand formulier aan te geven op welke dagen uw kind gebruikmaakt van de noodopvang. Ook in de verlengde lockdown bieden wij noodopvang aan kinderen van ouders in cruciale beroepen (zie voor een overzicht van deze beroepen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen).
Vanuit de Rijksoverheid is het uitgangspunt dat wanneer één ouder een cruciaal beroep uitvoert, de ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Wanneer dit niet lukt, kunt u alsnog aanspraak maken op de noodopvang.

We weten nog niet exact wanneer de basisscholen weer opengaan. U kunt uw kinderen aanmelden voor de noodopvang tot 8 februari 2021. Mocht de school eerder opengaan, vervalt de aanvraag. Mocht de school langer dicht zijn dan informeren wij u middels een brief en breiden we de aanvraag uit. 
We vragen u uw kinderen minimaal 48 uur van tevoren aan te melden voor de noodopvang, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er genoeg medewerkers aanwezig zijn die dag. Mocht u uw kind aanmelden voor maandag 18 januari, dan doet u dat uiterlijk op zaterdag 16 januari.

Wanneer u een gezin hebt met meerdere kinderen, vragen we u dit formulier voor ieder kind apart in te vullen.

Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming dat De Twaalfruiter deze gegevens deelt met Kind en Co die de noodopvang organiseert. In de noodopvang wordt het thuisonderwijs ook begeleid. We vragen u het materiaal voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 mee te geven naar de noodopvang.

Question Title

* 1. Naam kind (voor- en achternaam)

Question Title

* 2. Naam ouders (voor- en achternaam)

Question Title

* 3. Uw telefoonnummer

Question Title

* 4. Uw mailadres

Question Title

* 5. Vitaal beroep ouder 1

Question Title

* 6. Vitaal beroep ouder 2

Question Title

* 7. Op welke locatie zit uw zoon/dochter?

Question Title

* 8. In welke groep zit uw kind?

Question Title

* 9. Op welke dagen wilt u gebruikmaken van de noodopvang?

U ontvangt geen bevestiging van uw aanvraag. U kunt op de aangevraagde dagen uw kind gewoon brengen bij de hoofdingang op Kweektuinlaan 11.
U kunt uw kind op:
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: brengen tussen 08:05 en 08:15 uur en halen tussen 14:00 en 14:10 uur.
- woensdag: brengen tussen 08.05 en 08.15 uur en halen tussen 12.15 en 12.25 uur.

Mocht uw kind na aanmelding toch geen gebruik maken van de opvang, wilt u dit dan tijdig kenbaar maken. Gelieve voor 08.00 's ochtends per mail (info@rkstr.nl) of telefonisch (030 666 80 52).

T