KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK STICHTING WELZIJN CASTRICUM 2017

Stichting Welzijn Castricum blijft graag op de hoogte van de bevindingen van de gebruikers van ons brede aanbod van diensten, activiteiten en cursussen.

Om inzicht te krijgen in uw bevindingen vragen wij u onderstaande vragenlijst in te vullen. Met de uitkomsten kan Welzijn Castricum haar aanbod en service afstemmen op uw wensen en behoeften en daarmee een actueel pakket aan diensten en activiteiten bieden dat bijdraagt aan uw welzijn!
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Van welke dienst(en)/activiteit(en)/cursus(sen) van Welzijn Castricum heeft u in 2017 gebruik gemaakt?

Question Title

* 2. Bent u tevreden over de dienst(en) /activiteit(en) /cursus(sen) waarvan u gebruik heeft gemaakt?

Question Title

* 3. Hoe zou u de kwaliteit van de dienst(en)/activiteit(en)/cursus(sen)van Welzijn Castricum omschrijven?

Question Title

* 4. Zou u onze diensten, activiteiten en cursussen aan iemand anders aanbevelen?

Question Title

* 5. Wat zijn volgens u de sterke punten van het aanbod en de service van Welzijn Castricum?

Question Title

* 6. Wat ziet u als nadelen of mindere kanten van het aanbod en de service van Welzijn Castricum?

Question Title

* 7. Wat zijn volgens u verbeterpunten? Wat stelt u voor?

Question Title

* 8. Wat mist u in het aanbod van Welzijn Castricum?

T