Welkom bij de eerste SLIC-enquête van de gemeente Etten-Leur

Wat vindt u van de huidige verlichting?
 
Samen met u op zoek naar de optimale balans
In de komende maanden gaan we een deel van de openbare verlichting in het buitengebied van Etten-Leur vernieuwen. Het gaat om een proef, die deel uitmaakt van SLIC. SLIC staat voor Smart Light Concepts. Het is een project van de EU, waaraan verschillende steden, organisaties en kennisinstellingen in Europa meedoen.

In onze proef proberen we samen met u de beste balans tussen lichtsterkte en CO2-vermindering te bepalen. Uw gevoel en mening zijn daarbij heel belangrijk. Tijdens de proefperiode gaan we u daarom vragen wat u merkt en voelt van de nieuwe verlichting en de lichtsterkte. Dat doen we via enquêtes. Met deze eerste enquête vragen we u wat u nú vindt van de huidige openbare verlichting. In februari - als de eerste maanden van de proefperiode erop zitten - vragen we u wat u vindt van de nieuwe verlichting. Aan het einde van de winterperiode zullen we dat opnieuw aan u vragen.

Doet u mee?
Uw antwoorden zijn de belangrijkste basis voor ons om de optimale lichtsterkte te bepalen. Hoe meer mensen aan de enquête meedoen, die in het buitengebied wonen, rijden en lopen, hoe beter we de verlichting kunnen inregelen, samen met u. Doet u mee?
 
Alle ingevulde antwoorden in deze enquête worden uitsluitend gebruikt voor het SLIC-onderzoek. Antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt en opgeslagen. Dat wil zeggen dat resultaten, analyses en rapportages steeds anoniem, dus zonder namen en herleidbare persoonsgegevens gebruikt en gepubliceerd worden.

T