100% of survey complete.

In de volgende enquete wordt u een aantal vragen gesteld over uw bevindingen tijdens de coachsessies met Mark Veldpape MCM

Question Title

* 1. Hoe tevreden was u over de intake?

  Zeer slecht Behoorlijk slecht Matig Net voldoende Best goed Bijzonder goed
Informatie over de werkwijze
Informatie over de duur
Totstandkoming van de leerdoelen

Question Title

* 2. Hoe tevreden bent u over de gehouden gesprekken?

  Zeer slecht Behoorlijk slecht Matig Net voldoende Best goed Bijzonder goed
De inhoud van de gesprekken
Het niveau van de gesprekken
De kwaliteit van eventueel ondersteunend materiaal (zoals voorgestelde boeken of artikelen)

Question Title

* 3. Hoe tevreden bent u over de vaardigheden van de coach?

  Zeer slecht Behoorlijk slecht Matig Net voldoende Best goed Bijzonder goed
Verstand van coaching
Kunnen luisteren
Kunnen doorvragen
Tot de kern zijn komen
Bijdragen aan zaken binnen uw doelen
Bijdragen aan zaken buiten uw doelen

Question Title

* 4. Hoe tevreden bent u over de toepasbaarheid van hetgeen besproken is?

  Zeer slecht Behoorlijk slecht Matig Net voldoende Best goed Bijzonder goed
Heeft het traject aan uw verwachting voldaan
In hoeverre zijn de inzichten toepasbaar in uw prive- of werksituatie
Wat is uw waardering omtrent het leereffect van het coachtraject

Question Title

* 5. Hoe tevreden bent u over de accommodatie?

  Zeer slecht Behoorlijk slecht Matig Net voldoende Best goed Bijzonder goed
Wat is uw indruk over de gebruikte coachaccommodatie
Hoe is de bereikbaarheid van de locatie

Question Title

* 6. Welk cijfer geeft u als totaaloordeel aan het coachtraject?

Question Title

* 7. Mogelijkheid tot overige opmerkingen:

T