Inleiding

Sinds de invoering van de landelijke handhavingsstrategie BRZO 1999 wordt het BRZO steeds consequenter gehandhaafd. Dat is een positieve ontwikkeling. Veiligheid hoort immers voorop te staan!
 
Wij zien in onze praktijk echter regelmatig dat BRZO-bedrijven toch moeite hebben met de wijze waarop het BRZO wordt gehandhaafd en het lastig vinden om dat als individueel bedrijf ter discussie te stellen. Wij hebben daarom het initiatief genomen om door middel van deze vragenlijst onder alle BRZO-bedrijven in Nederland te inventariseren welke problemen de bedrijven ervaren bij de handhaving van het BRZO.
 
De resultaten van dit onderzoek zullen wij beschikbaar stellen aan de brancheverenigingen, zodat er, in het geval de signalen die ons bereiken representatief blijken voor de branche, gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht.
 
Wij realiseren ons dat door BRZO+ in 2007, 2011 en 2014 al een belanghebbendentevredenheidsonderzoek (BTO) uitgevoerd is onder de BRZO-bedrijven die in die jaren zijn geïnspecteerd. Die onderzoeken richten zich echter met name op de beleving van de BRZO-bedrijven van de kwaliteit van de inspecties en de inspecteurs. Deze vragenlijst is meer gericht op de opvolging die aan de inspecties wordt gegeven, de wijze waarop door het bevoegd gezag wordt omgegaan met commentaar van BRZO-bedrijven, de redenen voor BRZO-bedrijven om wel of niet te reageren op sanctiebesluiten die volgen op een inspectie, etc.

Wij zouden het erg waarderen als u aan ons onderzoek wilt meewerken door deze vragenlijst in te vullen. Het invullen hoeft niet langer dan 10 minuten te duren. 
 
Om zicht te hebben op de representativiteit van de uitkomst van het onderzoek, vragen wij u enkele persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens vallen onder ons beroepsgeheim. De resultaten worden verder anoniem verwerkt.
 
Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u mailen naar bdhooghe@avdw.nl of telefonisch contact opnemen met een van ons. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Namens Adriaanse van der Weel Advocaten

Bianca d’Hooghe (0115-613175)
René de Groot (010-4177444)
Jaap IJdema (0118-656060)
 
2% of survey complete.

T