Eerste verbeterronde informatievoorziening

Wij willen weten waar wij als griffie prioriteit moeten leggen bij het aanbieden van informatie. Daarom hebben we deze enquête opgesteld. Op basis van het resultaat verbeteren we de informatievoorziening.

Question Title

* 1. Op welke dagen bereidt u zich doorgaans voor op de raads- en commissievergaderingen?

Question Title

* 2. Welke bronnen raadpleegt u bij het voorbereiden van uw raadswerk?

  nooit zelden regelmatig vaak altijd
Vergadering en agenda
Kalender
 RaadSaam
 Haarlems Dagblad
Landelijke media
Sociale Media
Informatiebijeenkomsten
Zoekmachines (zoals google…)
E-mails

Question Title

* 3. Wat ontbreekt nog op bovenstaande lijst?

Question Title

* 4. Bij voorbereidingen op raads- en commissievergaderingen ontbreekt het mij aan …

T