Introductie

Deelname
Hartelijk dank dat je de mogelijkheid hebt om deze vragenlijst in te vullen en dus wenst deel te nemen aan het onderzoek ‘Purchase of Pleasure’.

Praten over seks, vooral als het gaat om niet-normatieve seks kan best moeilijk zijn en is vaak omgeven door taboes en stigma. Daarom allereerst mijn oprechte dank dat jij nu anoniem jouw kennis wil delen. 

De enige vereiste om deel te nemen aan dit onderzoek is dat je Zweeds of Nederlands bent, heteroseksueel en een keer of vaker betaald hebt voor seksuele diensten.

 
De studie
‘Purchase of Pleasure’ maakt onderdeel uit van het proefschrift van Merel van Mansom met de voorlopige titel:’ Consumerism, Moralism and the Law, intersections between international prostitution policies and the endeavor for gender equality’.

De antwoorden van de vragen die gesteld zullen worden in deze korte vragenlijst vormen de basis van een meer genuanceerde beschrijving van de direct betrokkenen in de seksindustrie: de klant. Met dit onderzoek probeert Merel juist een stem te laten horen die normaal niet als waarheidsgetrouw erkend wordt.  


De onderzoeker
Merel is voornamelijk geïnteresseerd in de verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse en Zweedse mannen om een gemeenschappelijke discussie over de ‘vraagkant’ van seks werk mogelijk te maken. Een verzoek te doen op meer kwalitatief onderzoek dat berust op stemmen van betrokken zelf in de seksindustrie om zodoende verschillende betekenissen, motivaties, wensen en verwachtingen over de rol van seks in ons dagelijks leven te kunnen belichten.
 
Tijdens de vragenlijst zullen zowel de benamingen ‘betalen voor intimiteit’, betalen voor seksuele diensten als wel betaalde seks door elkaar worden gebruikt. Deze verschillende formuleringen zijn gekozen omdat niet iedereen zijn ontmoetingen met een full sexworker of dominatrix wellicht  zien als ‘betaalde seks’.

Wees vrij in het geven van antwoorden en schrijf deze zo op zoals je deze misschien ook zou vertellen wanneer je Merel zelf zou spreken over dit onderwerp. Probeer daarom antwoorden te geven van minimaal 4 zinnen en probeer hierbij je eigen ervaringen en gevoelens zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. 


Vertrouwelijkheid
Alle kennis die gedeeld wordt is strikt vertrouwelijk en al het materiaal in Merels thesis zal worden geanonimiseerd. Je hoeft daarom niet je naam te vermelden, noch enige specifieke verwijzingen te geven van escort websites of forums.
 
Dank voor je medewerking!  

Merel van Mansom
Msc. Sociologie
Ph.D. Kandidaat Sociologie Politieke Wetenschappen

Voor meer informatie over Purchase of Pleasure ga dan naar de website:
https://purchaseofpleasure.com

Als u wilt informatie over de onderzoeken en onderzoek interesses van Merel hebben kun je terecht op de volgende websites:

http://www.genus.lu.se/merel-arianne-van-mansom

http://www.nasp.eu/people/students/students-cohorts/merel-van-mansom.html

Question Title

* 1. Speelden er specifieke wensen of voorkeuren mee tijdens je (eerste) bezoek aan een sekswerker?
Afhankelijk van je vorige seksuele ervaringen, fantasieën of seksuele verkennende fasen zou je wellicht bepaalde behoeften en verlangens ontwikkeld kunnen hebben. Beschrijf in deze vraag jouw preferenties. Je kunt hierbij zo expliciet zijn als je zou willen zijn.
De onderzoeker is vertrouwd met kink terminologie.

Question Title

* 2. Zou je jouw ervaring met het betalen voor intimiteit kunnen beschrijven?
Beschrijf wanneer je eerste plaats ontmoeting vond, in welk land, onder welke omstandigheden, de leeftijd - fase van je leven, de frequentie van je ontmoetingen en of er verschillen zijn tussen je eerste ontmoeting en die daarop volgen.

Question Title

* 3. Hoe voelde je je voor, tijdens en na je seksuele ontmoetingen?
Waarom had je die gevoelens? Sta je jezelf toe om deze gevoelens te uiten?
Het kan zijn dat je bepaalde gevoelens zoals opwinding of angst hebt ervaren vóór, tijdens of na de betaalde ontmoetingen. Zou je die gevoelens kunnen beschrijven? 

Question Title

* 4. Welke rol speelt het gebruik van internet in de ontmoetingen die jij hebt (gehad) met sekswerkers?
Heb je bijvoorbeeld gebruik maken van internet om in contact te komen met sekswerkers? Ben je lid van bepaalde platforms (je hoeft niet de specifieke websites te noemen), waar je jouw ervaringen kan delen met anderen? Schrijf je eventueel zelf recensies?
Zoekt u informatie over prostitutie regelgeving? etc.

Question Title

* 5. Welke rol speelt seks  in jouw leven?
Hoe belangrijk is seks in jouw leven? Denk je dat je een 'normaal' seksleven hebt?

Question Title

* 6. Wat zijn voor jou de verschillen tussen betaalde en niet betaalde seks?
Je antwoord kan raakvlakken hebben met de eerder gegeven antwoorden, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het kan ook zijn dat je geen seksuele ontmoetingen hebt naast die waar jevoor betaald. Er zijn hierbij uiteraard geen goede of slechte antwoorden!
Nogmaals: de onderzoeker is bekend met alle (kink) terminologie.

Question Title

* 7. Wat zijn jouw gedachten en gevoelens over de prostitutie wetgeving in  Nederland?
Is er iets dat je zou willen veranderen aan de huidige wetgeving?
Deze vraag is uiteraard op verschillende manieren te beantwoorden. Misschien kan je je meest recente gedachten te delen? Misschien zijn jouw gedachten veranderd door de tijd, misschien maken ze je heel boos of misschien heb je er wel nooit echt bij stil gestaan. 

Question Title

* 8. Neem je bepaalde voorzorgsmaatregelen in verband met de wetgeving in Nederland, uw gezondheid of je relatiestatus?
Afhankelijk van hoe je de vorige vragen beantwoord hebt kan het zijn dat je bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt  in Nederland maar het ook maar zo zijn dat u enkel betaald voor seksuele diensten in het buitenland. Misschien kan je daar dan iets over vertellen?

Question Title

* 9. Hoe vind jij dat de media in Nederland schrijft over mannen die wel eens betalen voor seksuele diensten? 

Question Title

* 10. Heb jij de mogelijkheid om jouw ervaringen met betaalde seks te delen met
anderen? Zo ja, met wie? Zo niet, waarom niet?

T