In drie weken tijd staat de (logistieke) wereld op zijn kop door de Coronacrisis. Het treft iedereen persoonlijk maar ook zijn organisatie of bedrijf. We zijn erg trots op alle dienstverleners die zich zo hard inzetten en er voor zorgen dat aan de vraag van de cliënten en consumenten voldaan kan worden. Maar we zien ook delen van de sector die het heel moeilijk hebben.

Vier partners zijn door Provincie Limburg benaderd om te inventariseren hoe de crisis de logistiek nu raakt en in de toekomst gaat raken en waar mogelijke maatregelen kunnen worden genomen. We proberen een eerste inventarisatie te maken van de impact op de economie op de korte- en mogelijk op de langere termijn en mogelijke oplossingen. Wij vernemen graag wat er bij u in de organisatie speelt.

Wij vragen u een korte vragenlijst in te vullen. Het kost slechts vijf minuten van uw tijd. Graag invullen voor donderdag 2 april.

Question Title

Afbeelding

Question Title

* 1. In welke branche is uw bedrijf actief? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Hoeveel medewerkers werken in uw organisatie op locatie in Limburg?

Question Title

* 3. In welke Limburgse gemeente is uw bedrijf gevestigd? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Welke knelpunten ervaart u nu? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 5. Indien u nog geen knelpunten ervaart, welke knelpunten verwacht u op de lange termijn (over 3 maanden)? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Welke behoefte aan ondersteuning van de overheid of branche organisaties heeft u naast de geboden ondersteuning? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Wij zijn u zeer dankbaar dat u ons laat weten wat er momenteel bij u speelt. Deze informatie delen we (met respect voor de privacy van jou als werkgever en werknemer) met beleidsmakers en bestuurders opdat goed onderbouwd beleid kan worden gemaakt en snelle maatregelen genomen kunnen worden. De resultaten van het onderzoek worden op termijn met u gedeeld via de websites van de meewerkende partners. Voor meer informatie stuur een mail naar Michiel Kuijer via mkuijer@elc-limburg.nl.
0 van 6 beantwoord
 

T