Welkom

Door deze vragenlijst in te vullen lever je gegevens aan die VANTHUL nodig heeft om de Bescherming Stresstest te kunnen doen.

Nadat je hem hebt verzonden krijg je binnen 48 uur van ons een gratis rapport.

Als je vragen hebt, neem contact met ons op via support@vanthul.nl.

Question Title

* 1. Vul alsjeblieft je contactgegevens in zodat we je kunnen bereiken

Question Title

* 2. Welke onderwerpen vind je het belangrijkste?

  Onbelangrijk Minder belangrijk Niet belangrijk of niet onbelangrijk Belangrijk Heel belangrijk
Bescherming van mijn bezittingen, investeringen, geld en mijn huis
Het beperken van risico's m.b.t. mijn personeel
Het beperken van risico's m.b.t. mijn klanten die mij nog moeten betalen
Dat mijn bedrijf verder kan gaan als ik het (tijdelijk) niet kan
Dat mijn familie weet wat er moet gebeuren als ik het (tijdelijk) niet kan of er niet meer ben

Question Title

* 3. Geef aan hoe je scoort op de transacties tussen je bedrijven en jou

  Heel zwak Zwak Niet zwak of niet sterk Sterk Heel sterk N.v.t.
Transacties tussen mijn bedrijven zoals managementfee, huur, leningen e.d. zijn goed vastgelegd
Transacties tussen mijzelf en mijn bedrijf zoals arbeidsovereenkomst, bonussen e.d. zijn goed vastgelegd

Question Title

* 4. Geef aan hoe je scoort op je de veiligheid van je bezittingen, investeringen, geld en huis

  Heel zwak Zwak Niet zwak of niet sterk Sterk Heel sterk N.v.t.
Mijn geld is veilig en beschermd tegen schuldeisers
Mijn bedrijfspand(en) is veilig tegen schuldeisers
De bezittingen waarmee ik mijn bedrijf uitoefen zijn veilig tegen schuldeisers
Wanneer schuldeisers beslag leggen kan ik ongehinderd mijn bedrijf voortzetten
Wanneer mijn onderneming failliet verklaard wordt kan ik ongehinderd mijn bedrijf voortzetten

Question Title

* 5. Geef aan hoe je scoort op je risico's m.b.t. personeel

  Heel zwak Zwak Niet zwak of niet sterk Sterk Heel sterk N.v.t.
Ik heb goed inzichtelijk welke personeelsleden een tijdelijk contract hebben
Van deze personeelsleden met tijdelijke contracten weet ik de einddatum
Met ieder personeelslid heb ik alle afspraken schriftelijk vastgelegd

Question Title

* 6. Geef aan hoe je scoort m.b.t. risico's op de klanten die jou nog moeten betalen

  Heel zwak Zwak Niet zwak of niet sterk Sterk Heel sterk N.v.t.
Regelmatig verifieer ik de kredietwaardigheid van mijn klanten
Ik ben niet afhankelijk van minder dan 10 grote klanten
Ik heb de risico's van mijn debiteuren goed verzekerd

Question Title

* 7. Geef aan hoe je scoort op risico's m.b.t. bedrijfscontinuïteit

  Heel zwak Zwak Niet zwak of niet sterk Sterk Heel sterk N.v.t.
Wanneer je niet in staat bent je bedrijf te leiden of overlijdt is duidelijk wie dan de leiding overneemt
De persoon die de leiding overneemt is hiervan op de hoogte en weet wat hij moet doen
De persoon die de leiding dan zal overnemen is hier juridisch voldoende voor gemachtigd (banken/leveranciers)
Financiële en juridische documenten zijn op een veilige plaats en voor iedereen vindbaar opgeborgen

Question Title

* 8. Geef aan hoe je scoort m.b.t. risico's in je nalatenschap

  Heel zwak Zwak Niet zwak of niet sterk Sterk Heel sterk
Je hebt een testament en die is up-to-date
Je hebt een plan om de belasting van de nalatenschap te minimaliseren
Wanneer je overlijdt, dan is er een plan wie en hoe er gezorgd wordt voor je kinderen en je familie
Financiële en juridische documenten zijn op een veilige plaats en voor iedereen vindbaar opgeborgen
0 van 8 beantwoord
 

T