14% of survey complete.
Beste docent,

Graag zouden wij u een aantal vragen willen stellen om zo zicht te krijgen in hoeverre het onderzoeksproject "Studerend lezen in het vmbo" een bijdrage kan leveren aan de praktijk.

Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 5 minuten.

Bij voorbaat dank!

T