INLEIDING

Het is zover!
Je kan inschrijven voor de trefdag op 28 april 2018. Met dit formulier kan je inschrijven, aangeven of je wenst te carpoolen of op onze talentenmarkt wilt staan.

Graag tot in Leuven,
Het AFYA- en Gezinssport Vlaanderen-team

T