Fijn dat u wilt deelnemen aan deze survey. Het invullen van de survey duurt slechts enkele minuten.

U bent bekend met de intreding van de Omgevingswet:

Question Title

* 1. U bent bekend met de intreding van de Omgevingswet:

De Omgevingswet leeft binnen uw organisatie:

Question Title

* 2. De Omgevingswet leeft binnen uw organisatie:

Bij wie in uw organsatie ligt de (eind)verantwoordelijkheid voor de implementatie van de Omgevingswet? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Bij wie in uw organsatie ligt de (eind)verantwoordelijkheid voor de implementatie van de Omgevingswet? (meerdere antwoorden mogelijk)

In welke fase van de implementatie van de Omgevingswet bevindt uw organisatie zich?

Question Title

* 4. In welke fase van de implementatie van de Omgevingswet bevindt uw organisatie zich?

Is er een plan van aanpak in uw organisatie voor de implementatie van de Omgevingswet?

Question Title

* 5. Is er een plan van aanpak in uw organisatie voor de implementatie van de Omgevingswet?

Uw organisatie heeft voldoende kennis in huis om de implementatie van de Omgevingswet vorm te geven en in te richten:

Question Title

* 6. Uw organisatie heeft voldoende kennis in huis om de implementatie van de Omgevingswet vorm te geven en in te richten:

U wordt als werknemer goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de implementatie van de Omgevingswet in uw organisatie:

Question Title

* 7. U wordt als werknemer goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de implementatie van de Omgevingswet in uw organisatie:

Uw organisatie is in staat om de impact van de Omgevingswet op de processen vast te stellen:

Question Title

* 8. Uw organisatie is in staat om de impact van de Omgevingswet op de processen vast te stellen:

Uw organisatie is in staat om de impact van de Omgevingswet op het applicatielandschap vast te stellen:

Question Title

* 9. Uw organisatie is in staat om de impact van de Omgevingswet op het applicatielandschap vast te stellen:

Uw organisatie is in staat om op tijd toezicht te houden op de Omgevingswet en de wet te handhaven:

Question Title

* 10. Uw organisatie is in staat om op tijd toezicht te houden op de Omgevingswet en de wet te handhaven:

Waar liggen volgens u de grootste uitdagingen binnen uw organisatie op dit moment?

Question Title

* 11. Waar liggen volgens u de grootste uitdagingen binnen uw organisatie op dit moment?

Naam:

Question Title

* 12. Naam:

Organisatienaam:

Question Title

* 13. Organisatienaam:

Om u op de hoogte te kunnen houden van de uitkomsten van de survey vragen wij u om uw e-mailadres in te vullen:

Question Title

* 14. Om u op de hoogte te kunnen houden van de uitkomsten van de survey vragen wij u om uw e-mailadres in te vullen:

T