Fijn dat u wilt deelnemen aan deze survey. Het invullen van de survey duurt slechts enkele minuten.

Question Title

* 1. U bent bekend met de intreding van de Omgevingswet:

Question Title

* 2. De Omgevingswet leeft binnen uw organisatie:

Question Title

* 3. Bij wie in uw organsatie ligt de (eind)verantwoordelijkheid voor de implementatie van de Omgevingswet? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. In welke fase van de implementatie van de Omgevingswet bevindt uw organisatie zich?

Question Title

* 5. Is er een plan van aanpak in uw organisatie voor de implementatie van de Omgevingswet?

Question Title

* 6. Uw organisatie heeft voldoende kennis in huis om de implementatie van de Omgevingswet vorm te geven en in te richten:

Question Title

* 7. U wordt als werknemer goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de implementatie van de Omgevingswet in uw organisatie:

Question Title

* 8. Uw organisatie is in staat om de impact van de Omgevingswet op de processen vast te stellen:

Question Title

* 9. Uw organisatie is in staat om de impact van de Omgevingswet op het applicatielandschap vast te stellen:

Question Title

* 10. Uw organisatie is in staat om op tijd toezicht te houden op de Omgevingswet en de wet te handhaven:

Question Title

* 11. Waar liggen volgens u de grootste uitdagingen binnen uw organisatie op dit moment?

Question Title

* 12. Naam:

Question Title

* 13. Organisatienaam:

Question Title

* 14. Om u op de hoogte te kunnen houden van de uitkomsten van de survey vragen wij u om uw e-mailadres in te vullen:

T