O vás - Za účelom pomôcť nám zistiť viac o praktikujúcich.

Dobrý deň. Vedieme prieskum pre organizáciu Ligmincha s cieľom zistiť váš názor, pochopiť vaše potreby a požiadať o vaše odporúčania pre lepšie služby v oblasti digitálnych kanálov. Radi by sme si vypočuli vaše skúsenosti ako používateľov služieb, ktoré Ligmincha ponúka na svojich stránkach a v sociálnych médiách. Pamätajte, že neexistujú správne a nesprávne odpovede – chceme len zistiť vaše názory a predstavy.

Question Title

* 1. Aké je vaše pohlavie?

Question Title

* 2. Koľko máte rokov?

Question Title

* 3. V ktorej krajine práve žijete?

Question Title

* 4. V ktorom kraji práve žijete?

Question Title

* 5. V ktorom meste práve žijete?

Question Title

* 6. Ktorými jazykmi hovoríte plynule? Označte VŠETKO čo zodpovedá.

Question Title

* 7. Ako často v priemere používate každé z nasledujúcich sociálnych médií?

  Viac než raz denne Denne Týždenne Mesačne Zriedka Nikdy
Facebook
Twitter
Snapchat
Instagram
LinkedIn
Whatsapp/Wechat
YouTube
Blogs

Question Title

* 8. Akým spôsobom ste sa prvý raz stretli s Tenzinom Wangyalom Rinpočhem?

Question Title

* 9. Ako dávno ste sa s učením Tenzina Wangyala Rinpočheho prvý raz stretli?

T