Heeft u als inwoner van Rilland ideeën om uw leefomgeving te verbeteren?

De gemeente Reimerswaal wil werken aan een prettige leefomgeving. U weet zelf het beste wat daar het meest aan bijdraagt en hoe dat met elkaar opgepakt kan worden.

We vragen u, als inwoner van Rilland mee te denken over het verbeteren van uw leefomgeving. Denk aan openbare ruimte, voorzieningen, (sociale) veiligheid.

Heeft u wensen en ideeën om uw eigen buurt of wijk te verbeteren? Vul onderstaande vragen dan in vóór 1 november 2017.

Zorgcafé op dinsdagochtenden in oktober
Heeft u vragen, wilt u meer informatie of hulp bij het invullen? Dinsdagochtend 3, 10, 17 en 24 oktober, tussen 9.30 uur en 11.30 uur, zijn medewerkers van de gemeente aanwezig in het Zorgcafé in de Nieuwe Vliedberg, om u toelichting te geven. Adres: Vliedbergstraat 6, Rilland.
 
Voor meer informatie kunt u bellen naar de heer van Sluijs of mevrouw van den Dikkenberg via 14 0113.

* 1. Wat kan beter in uw leefomgeving? (maximaal 725 tekens, = ongeveer 100 woorden)

* 2. Wat kunt u zelf en/of met buurtbewoners doen aan bovengenoemd(e) verbeterpunt(en) en hoe kunnen we u daarbij helpen? (maximaal 725 tekens, = ongeveer 100 woorden)

* 3. Contactgegevens invullen is niet verplicht, maar wel noodzakelijk wanneer u door ons op de hoogte gehouden wil worden.

T