Welkom

Welkom bij de enquête over uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen. De gemeente Staphorst wil graag weten of en welke ondernemers op zoek zijn naar nieuwe bedrijfskavels. Bent u hiernaar op zoek, wilt u dan de volgende enquête invullen? We willen graag een beeld krijgen van de behoefte aan extra bedrijfskavels. De enquête neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag en uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Heeft u vragen over de enquête, neem dan contact op met Johan van Rooijen van de Afdeling Ontwikkeling & Beheer, (0522) 46 74 86 of J.vanRooijen@staphorst.nl.

T