Voorzitter en Vereniging, nog steeds een match?

Het is voor belangenorganisaties een uitdaging om continu in te kunnen spelen op een dynamische en veranderende omgeving. Onderdeel van deze aanpassingen is ook het leiderschap van de vereniging. In dit onderzoek ondervragen we u als voorzitter van de vereniging hoe u de vereniging en uzelf ziet in dit veranderende speelveld. We onderzoeken of de match tussen u en de vereniging nog klopt vanuit verschillende invalshoeken. We gaan in op belangenbehartiging, bestuursstijl, diversiteit, governance en de samenstelling van het bestuursteam.

De beantwoording van de vragen duurt maximaal 10 minuten. Anonimiteit wordt gewaarborgd.

Op dinsdag 9 april  2019 zullen wij in de Malietoren de resultaten van het onderzoek presenteren (programma volgt nog). U en uw directeur/manager/hoofd verenigingsbureau zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Aanmelden kan hier

Question Title

* 1. Ik ben voorzitter van een

 
7% of survey complete.

T