1. Wateroverlast en riolering

We willen u een paar vragen stellen over wateroverlast en de kwaliteit van het riool. Onder wateroverlast verstaan we een situatie waarbij uw woonomgeving (straat, stoep, tuin, kelder) enige tijd blank staat als gevolg van extreme regenval.

Question Title

* 3. Wanneer is uw huis gebouwd (bij benadering)

Question Title

* 4. Is de riolering in uw straat voldoende in staat een zware regenbui te verwerken?

Question Title

* 5. Is bij u in de straat de afgelopen vijf jaar aan de riolering gewerkt? (heeft de straat open gelegen)

Question Title

* 6. Hoe vaak ondervindt u wateroverlast?

 

T