Waarom deze enquête?

In het sociaal werk geven bestuurders en werkers aan "iets te willen" met sociale technologie / social media / online hulp, enzovoorts. In de zorg en binnen onderwijsinstellingen zie je al resultaten. In het sociaal werk ontbreekt het tot nu toe aan goede voorbeelden, maar ook aan voorbeelden van mislukte experimenten.
Voor mijn boek verzamel ik deze. Samen met tips moet dit een boek worden waar de sector inspiratie uit kan halen. Het zou prachtig zijn wanneer jij daar een bijdrage aan levert. Uiteraard noem ik je dan ook in het boek. Alvast bedankt! Hans Versteegh, Welzijn 3.0.

Question Title

* 1. De naam van je voorbeeld

Question Title

* 2. De locatie van je voorbeeld

Question Title

* 3. Uit welke organisatie komt je voorbeeld?

Question Title

* 4. Wie is de initiatiefnemer (persoon)

Question Title

* 5. Wie is de contactpersoon?

Question Title

* 6. Wat is het doel?

Question Title

* 7. Wie is de doelgroep?

Question Title

* 8. Beschrijf het voorbeeld inhoudelijk

Question Title

* 9. Beschrijf de rol van technologie / social media / apps etc. in dit voorbeeld

Question Title

* 10. Wat is het resultaat

Question Title

* 11. Heeft het een vervolg?

Question Title

* 12. Wat zijn lessen die geleerd zijn?

Question Title

* 13. Wat wil je nog kwijt?

Hartelijk dank voor je bijdrage! Je hebt je collega's in den lande geholpen aan een overzicht van voorbeelden en mij aan waardevolle input voor het boek dat ik voor het sociaal werk schrijf.
Super!
Ik ga je in het boek zeker bedanken en misschien noem ik je voorbeeld ook, wanneer het past. Het kan ook zijn dat ik je nog even benader. 

Hartelijk dank!
Hans Versteegh
Welzijn 3.0
www.welzijn30.nl
0644062029
info@welzijn30.nl

Question Title

Afbeelding

T