Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg kunnen gebruik maken van de Kindreflex. Het is een stappenplan ontwikkeld om ouderschap bespreekbaar te maken en het veilig opgroeien van de kinderen van de cliënt of patiënt te ondersteunen. U vindt alle info op www.kindreflex.be.

Deze "Monitor Kindreflex" peilt naar uw ervaringen en gebruik van de kindreflex. Het invullen vraagt maar enkele minuten van uw tijd. Dat is belangrijk, want zo kunnen we de invoer van de Kindreflex in Vlaanderen opvolgen en bijsturen. 

De monitor bevat 11 stellingen of uitspraken die u verder kan aanvullen of beoordelen. Op het einde kan u opmerkingen, tips of suggesties toevoegen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Question Title

* 1. Ik ben actief in de geestelijke gezondheidszorg in …

Question Title

* 2. Ik volgde… (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Ik ben...

Question Title

* 4. Ik bezocht de website van de de Kindreflex

Question Title

* 5. Ik bracht de Kindreflex onder de aandacht van mijn collega's/medewerkers

Question Title

* 6. In het deelnemersmapje zat er een affiche van de Kindreflex (www.kindreflex.be/tools). Ik heb deze affiche …

Question Title

* 7. In de voorbije 4 weken heb ik met een of meerdere van mijn volwassen cliënten of patiënten, die ouder zijn, een gesprek gevoerd over hun kinderen.

Question Title

* 8. Ik heb bij één of meerdere van mijn volwassen cliënten of patiënten het stappenplan van de Kindreflex gebruikt

Question Title

* 9. Ik heb de volgende stappen van het stappenplan gezet

Question Title

* 10. Mijn organisatie zet in op de bekendmaking en het gebruik van de Kindreflex

Question Title

* 11. Ik ga in de toekomst de Kindreflex (verder) gebruiken in mijn werk in de GGZ voor volwassenen

Question Title

* 12. Heeft u nog opmerkingen, tips of suggesties voor de Kindreflex en/of het gebruik van de Kindreflex?

0 van 12 beantwoord
 

T