Deze korte vragenlijst voor gebruikersfeedback helpt MVO Nederland bij het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de MVO Risico Checker tool. Het beantwoorden van de vragen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Bedankt voor je medewerking!

Question Title

* 1. Wat is jouw rol / beroep?

Question Title

* 3. Hoe veel werknemers heeft je bedrijf?

Question Title

* 4. Hoe heb je de MVO Risico Checker gevonden?

Question Title

* 5. Op welke manieren werkt jouw bedrijf aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? (meerdere anwoorden mogelijk)

Question Title

* 6. Voor welk doel heb je de MVO Risico Checker gebruikt? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 7. Hoe waarschijnlijk is het dat je de MVO Risico Checker aan anderen zou aanbevelen?

Question Title

* 8. Wat vind je het meest waardevol aan de MVO Risico Cheker?

Question Title

* 9. Wat kunnen we doen om de MVO Risico Checker te verbeteren?

Question Title

* 10. Wat vind je van de gebruiksvriendelijkheid van de MVO Risico Checker?

  Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens
De website is goed ontworpen en gemakkelijk te gebruiken
Op de website is duidelijk aangegeven waar u met de MVO Risico Checker kunt beginnen
Het was gemakkelijk om de producten en landen te vinden die ik zocht
Het pdf rapport is goed ontworpen en gemakkelijk te lezen

Question Title

* 11. Wat vind je van de kwaliteit van de informatie die in de tool wordt verstrekt?

  Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Ik weet het niet
Het concept van MVO due dilligence wordt goed uitgelegd op de website
De risico's weergegeven in de pdf zijn relevant voor mijn bedrijfsactiviteiten
De adviezen weergegeven in de pdf zijn relevant voor mijn bedrijfsactiviteiten
De extra functies van de tool (wereldkaart, Stappenplan MVO-risicomanagement, Checklist invloed in de keten, de MVO prioriteitencheck) zijn waardevol
Ik begrijp wat de volgende stappen zijn voor mijn bedrijf na het gebruik van de tool

Question Title

* 12. Heb je de MVO Prioriteitencheck gebruikt?

Question Title

* 13. Wanneer u 'ja' antwoordt: hoe waardeert u de MVO Prioriteitencheck?

Question Title

* 14. Heb je nog aanvullende opmerkingen over de MVO Risico Checker? Gelieve deze hieronder toe te lichten.

Question Title

* 15. Zou je ons meer gedetailleerde feedback willen geven over de MVO Risico Checker, bijvoorbeeld door mee te werken aan een interview? Zo ja, vul dan hieronder uw gegevens in.

T