Opinie-onderzoek

Leusden energieneutraal in 2040: hoe gaan we dat doen?
Leusden moet net als heel Nederland vaarwel zeggen tegen het aardgas. In het Energie-akkoord 2.0 dat recentelijk is gesloten gaat de gemeente Leusden zelfs verder: Energieneutraal in 2040.

Om energieneutraal te worden en van het gas af te komen is het nodig om de energievraag om laag te brengen, de warmte die we nodig hebben met slimme techniek elektrisch op te wekken en duurzame energie op te wekken. Hiervoor zijn, naast wat er op daken en parkeerterreinen mogelijk is, ongeveer 300 ha aan zonnepanelenweides of 20 windmolens nodig.

In de weken voor de infobeurs kunnen Leusdenaren mee doen met een online opinieonderzoek waarin we graag uw mening horen over de weg naar een Leusden Gasloos in 2040. Om energieneutraal te gaan wonen zijn er duurzaamheidsmaatregelen aan uw woning nodig. Van belang is dat de verschillende maatregelen op de juiste wijze en in de juiste volgorde worden gedaan. Wat zijn voor uw woning de stappen die gedaan moeten worden?

We horen graag uw mening!

Organisatie Infobeurs Leusden Gasloos

Question Title

* 1. Alle daken in Leusden volleggen met zonnepanelen is dus niet voldoende voor Leusden om energieneutraal in 2040 te worden. Alternatieve energie-opwekking in het buitengebied is dus noodzakelijk. Was u zich daar van bewust?

Question Title

* 2. Welke energie-opwekking binnen de gemeentegrenzen van Leusden vindt u wenselijk?

Question Title

* 3. Welke plaatsen in het buitengebied van Leusden hebben uw voorkeur als het gaat om het plaatsen van zonnepanelenweides en/of windmolens?

Question Title

* 4. Woont u in een huur- of koopwoning?

Question Title

* 5. In Leusden staan veel oudere huizen en de grondwaterstand is hoog. Veel woningeigenaren in Leusden hebben last van problemen in huis zoals vocht, toch of een gebrek aan comfort. Heeft uw ook dergelijke problemen?

Question Title

* 6. Welke maatregelen zijn (mogelijk al) in uw huis toegepast?

Question Title

* 7. Voor de financiering van het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen: bent u bekend met de mogelijkheden rondom subsidies, het Nationaal Energiebespaarfonds en de duurzaamheidslening van de gemeente Leusden? Wilt u hier graag meer over weten?

Question Title

* 8. Op dit moment worden er regionaal en landelijk mogelijkheden ontwikkeld om via collectief gebouwgebonden financiering duurzaamheidsrenovaties bij woningen toe te passen. Dit betekent uw huis in één keer collectief renoveren tot een energieneutraal huis zonder dat uw maandlasten veel hoger worden. Bent u geïnteresseerd om aan deze collectieve aanpak mee te doen?

Question Title

* 9. Woning energieneutraal maken: hoe pak je dat aan?
Weet u voldoende om aan de slag te gaan als het gaat om de stappen die gemaakt moeten worden tot een energie-neutrale woning? Mocht u meer informatie willen: op welke manier vindt u dat wenselijk?

Question Title

* 10. Uw gegevens

T