Wat houdt jou bezig?

De NOS en de regionale omroepen onderzoeken opnieuw wat jij belangrijk vindt, wat je bezighoudt en waar je je zorgen over maakt. Dit is geen opinie-onderzoek, maar een middel om ervaringen en verhalen van mensen te inventariseren, mede met het oog op Prinsjesdag. Vul alsjeblieft deze vragenlijst in. Het helpt ons nog beter te berichten over wat er in ons land leeft.

Question Title

* 1. Hoe oud ben je?

0 100
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Wat is je woonsituatie?

Question Title

* 5. Welk onderwerp houdt je bezig? Je mag drie antwoorden aankruisen.

 
energiebeleid
onderwijs
klimaat
migratie
mijn financiële situatie
spanning in de wereld
zorg
tegenstellingen in de samenleving
verkeer/vervoer
wonen
werk
veiligheid

Question Title

* 6. Kun je jouw keuze toelichten? Heb je een concreet voorbeeld dat jouw onderwerp(en) het meest illustreert?

T