* 1. Er komt een extra sneltrein op het traject Groningen-Leeuwarden. In hoeverre bent u op de hoogte van de plannen? 

* 2. Op welke manieren bent u geïnformeerd over het project (meerdere antwoorden mogelijk)?

* 3. Welk rapportcijfer geeft u voor de informatie tot nu toe.  Het gaat hier om een beoordeling van de informatie en niet over uw mening over de noodzaak van een extra trein of de eventuele overlast van de werkzaamheden

* 4. Tijdens de uitvoering kunnen de werkzaamheden op sommige plekken voor ongemak zorgen. Uiteraard beperken we dat zo veel mogelijk en willen we u tijdig en juist informeren.
Hoe wilt u geïnformeerd worden of vragen kunnen stellen (meerdere antwoorden mogelijk)?

* 5. Welke informatie is voor u belangrijk (meerdere antwoorden mogelijk)?

* 6. Hoe staat u in het algemeen tegenover de plannen voor de extra trein om de bereikbaarheid van het Noorden te verhogen?

* 7. Hoe vaak reist u zelf met de trein?

* 8. Waar in het gebied woont u?

* 9. Wilt u aangeven waar in het gebied u werkt?

* 10. Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen. Mijn mailadres is:

* 11. Ik wil graag nieuwe enquêtes, in het vervolg van het project, ontvangen (is niet verplicht, u wordt ook via andere manieren attent op een nieuwe enquête gemaakt)

T